ATT Myllypuro Valssimylly

Kohteen puurakenteiden rakennesuunnittelu.