Hotel Kämp

Kohteen julkisivujen ja kylpyhuoneiden peruskorjauksen rakennesuunnittelu.