Kaivonkatsojantie 16

Kohteen julkisivujen kuntotutkimus.