Kaivopiha

Kohteen kehityshankkeen rakennesuunnittelu.