KOy Lönnrotinkatu 18

Kohteen peruskorjauksen rakennesuunnittelu.