Panorama Tower

Kohteen julkisivujen teräsosien rakennetutkimus.