Salomonkatu 19

Kohteen julkisivujen korjauksen rakennesuunnittelu ja rakennuttaminen.