Pohjoisesplanandi 29

Kohteen julkisivurappausten ja kipsikoristeiden kuntotutkimus.