Snellmaninkatu 10

Kohteen julkisivurappauksen kuntotutkimus.