Kankaretie 1

Kohteen julkisivujen ja vesikattojen kuntotutkimus.