KOy Helsingin Itäkatu 11

Kohteen julkisivujen kuntotutkimus.