Nervanderinkatu 13

Kohteen täydellinen peruskorjaus ja laajennusosan rakentaminen Sibelius Akatemian käyttöön.