Siilitie 18

Kohteen julkisivujen ja vesikattojen korjauksen rakennesuunnittelu ja rakennuttaminen.