Varustuksentie 1

Kohteen julkisivujen ja vesikattojen korjauksen rakennesuunnittelu ja rakennuttaminen.